Prisliste 2019

Forklaring

*Regnskapsføring faktureres per transaksjon. Dette er ikke det samme som bilag, men debet og kreditoppføringer. Ved egenføring faktureres dette ikke.
Selskap med over 1000 transaksjoner per måned tilbys fastpris basert på beregnet timeforbruk.
**Inkluderer årskontrollen ihht. God Regnskapsskikk. Eventuell kommunikasjon med revisor faktureres med konsulenthonorarsatsen basert på medgått tid.
***Gjelder rådgivning, revisorbistand og hjelp med egenføring
Tilgang til vårt system faktureres av vår systemleverandør og kommer i tillegg til våre priser.
Alle priser er ekslusive mva.