Prisliste desember 2016

Forklaring

*Regnskapsføring faktureres per transaksjon. Dette er ikke det samme som bilag, men debet og kreditoppføringer.
Selskap med over 1000 transaksjoner per måned tilbys fastpris basert på beregnet timeforbruk.

**Inkluderer årskontrollen ihht. God Regnskapsskikk. Eventuell kommunikasjon med revisor faktureres med konsulenthonorarsatsen basert på medgått tid.

Tilgang til vårt system faktureres av vår systemleverandør og kommer i tillegg til våre priser.
Alle priser er ekslusive mva.